Thời Gian Học & Địa Điểm

9:00 - 17:00

  • LỚP 1 KÈM 1, 1 KÈM 2

  • THỜI GIAN: T3 - T4 HÀNG TUẦN
  • HOẶC LINH HOẠT THỜI GIAN CỦA HV
  • 415/8A LÊ VĂN KHƯƠNG, Q12