Khóa học quảng cáo facebook 1 kèm 1 RA KHÁCH NGAY

CÓ NÊN ĐĂNG KÝ KHOÁ HỌC  NÀY?

NÊN ! Vì khoá học này khác biệt hoàn toàn khoá học khác

KHÓA KHÁC

 • Ko cam kết hiệu quả
 • Ko có chế độ hỗ trợ vận hành
 • Muốn update phải đóng 50 – 70% học phí ban đầu
 • Ko được học Theo giáo trình riêng của sản phẩm
 • Học lớp từ 20 người trở lên, ko thể giải quyết vấn đề riêng cho từng người

SUPER TARGET

 • Có cam kết hiệu quả (Tất nhiên cam kết về mức độ hiệu quả của ads, ko cam kết doanh số)
 • Có hướng dẫn vận hành sau học (HV siêu yên tâm luôn)
 • Có update mãi mãi, ko thêm bất kỳ phí
 • Có quy trình lên camp chuẩn rõ ràng
 • Có giáo trình riêng cho từng sản phẩm
 • Có người cố vấn tất cả vấn đề về Ads sau học
 • 1 kèm 1, học 1 mình
 • Giải quyết từng vấn đề riêng cho HV

Xin nhắc lại, được người có kinh nghiệm có chuyên môn giải quyết vấn đề riêng của bạn. Cái này mới thực sự giá trị và là tiêu chí mấu chốt khi bạn đang lựa chọn 1 khoá học cho mình.